Subsidie Elektrische Scooters Nijmegen 2024

Subsidie Elektrische scooter nijmegen 2024

Deel deze post

Subsidie voor Particulieren 2024

Inleiding

De gemeente Nijmegen biedt in 2024 een subsidieregeling aan om de luchtkwaliteit te verbeteren. Deze regeling stimuleert inwoners om oude brom- en snorfietsen met een benzinemotor van vóór 2011 te vervangen door elektrische alternatieven.

Doel

Het doel van deze regeling is om vervuilende voertuigen van de weg te halen en te vervangen door milieuvriendelijke opties. Dit moet bijdragen aan een betere luchtkwaliteit en een gezondere leefomgeving.

Nijmegenaren, luister goed!

De Gemeente Nijmegen heeft een subsidie van €600 beschikbaar gesteld voor haar inwoners, en dat is nog maar het begin. Dit bedrag kan zelfs oplopen tot €800 wanneer je besluit je verouderde benzine scooter in te ruilen voor een nieuwe elektrische scooter of fiets. Lees alle informatie hierover op de website van de gemeente Nijmegen.

Deze subsidie moedigt Nijmegenaren aan om de sprong te wagen naar een groener en duurzamer leven, en zo bereidt je je ook voor op de aanstaande milieuzone in het hart van onze stad. Vanaf 2025 zullen scooters van vóór 2011 namelijk niet langer worden toegestaan in het centrum van Nijmegen.

 

Hoe werkt het?

 1. Ophalen aan Huis: We komen persoonlijk bij jou thuis om je oude scooter/brommer op te halen.

 2. Sloopverklaring en Kentekeninformatie: Samen met jou vullen we de sloopverklaring in. We vragen je om ons het volledige kenteken te geven, en dan nemen wij de scooter/brommer mee naar een erkend sloopbedrijf.

 3. Ondertekende Sloopakte: Na de sloop ontvangen we een ondertekende sloopakte. Deze akte is van cruciaal belang voor je subsidieaanvraag. We staan klaar om je te assisteren bij het invullen ervan. Dit vormt de eerste stap om €200 te ontvangen als onderdeel van het sloopprogramma.

 4. Servicekosten: Voor deze handige service rekenen we slechts €75. Als je besluit om een andere scooter of fiets aan te schaffen, hoef je niets te betalen!
 5. Aanschaffen ESCOO E-scooter: Na het aanschaffen van een nieuwe ESCOO scooter krijgt u van ons een aankoopbewijs waarop staat:
  – De naam van de aanvrager van de subsidie
  – Datum waarop de E-scooter gekocht is
  – Merk en type van de elektrische scooter
  – Bewijs dat de aankoop bij ons betaald is
  Met al deze gegevens kunt u de extra €600 subsidie ontvangen, zo krijgt u in totaal €800 subsidie op uw elektrische scooter!

Bij ESCOO streven we ernaar om het proces voor jou zo transparant en probleemloos mogelijk te maken. Samen gaan we voor een groenere en schonere mobiliteitstoekomst!

Subsidie Elektrische scooter nijmegen 2024

Voorwaarden Subsidie E-scooters Nijmegen

Voorwaarden en Doelgroep

 1. Inwoners van Nijmegen: De regeling is bedoeld voor meerderjarige inwoners van Nijmegen. Ook 16- en 17-jarigen kunnen een aanvraag doen via hun wettelijke vertegenwoordiger.
 2. Oude voertuigen: De regeling geldt voor brom- en snorfietsen met een benzinemotor waarvan de eerste toelating (DET) vóór 1 januari 2011 ligt.
 3. Sloopverplichting: Het oude voertuig moet worden gesloopt bij een RDW-erkend demontagebedrijf of een bij SRN aangesloten sloopbedrijf.

Subsidiebedragen

 1. Sloopsubsidie:
  – €200 voor de sloop van een oude brom- of snorfiets.
 2. Vervangsubsidie:
  – €600 voor de aanschaf van een elektrische brom- of snorfiets of elektrische fiets, bovenop de sloopsubsidie.
  – De totale subsidie bedraagt maximaal €800. Als de aanschafprijs lager is dan €800, wordt alleen de aanschafprijs vergoed.

Aanvraagprocedure

 1. Sloopsubsidie aanvragen: Dit gebeurt digitaal. Voeg een kopie van het kentekenbewijs, het ingevulde en ondertekende sloopformulier, en het vrijwaringsbewijs toe.
 2. Vervangsubsidie aanvragen: Deze kan gelijktijdig met de sloopsubsidie of binnen een maand na toekenning van de sloopsubsidie worden ingediend. Voeg het aankoopbewijs en betaalbewijs van het nieuwe elektrische voertuig toe.
 3. Inkomensgrens: De eerste drie maanden is de subsidie alleen beschikbaar voor personen met een inkomen onder bepaalde grenzen. Na drie maanden vervalt deze voorwaarde, tenzij het subsidieplafond eerder wordt bereikt.

Subsidieplafond
– Het totale beschikbare bedrag voor deze regeling is €100.000. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst tot dit bedrag is uitgeput.

Belangrijke voorwaarden
– Het oude voertuig moet minimaal drie maanden op naam van de aanvrager staan.
– De sloop moet na 1 mei 2024 plaatsvinden.
– Het voertuig moet compleet (inclusief motor, frame en wielen) worden aangeboden voor sloop.

Looptijd
De regeling loopt vanaf de dag na publicatie tot en met 31 december 2024, of totdat het subsidieplafond is bereikt.

Meer om te ontdekken

Elektrische scooter in Arnhem met subsidie in 2024
Niet gecategoriseerd

Subsidie Elektrische Scooter Arnhem 2024

Wegens succes herhaald: ruil nu je oude brommer of snorfiets in Bij ESCOO zijn we verheugd om aan te kondigen dat de succesvolle subsidieregeling voor

Subsidie Scooter Sloop Regeling Eindhoven
Niet gecategoriseerd

Subsidie Elektrische Scooter Eindhoven 2024

Subsidie Elektrische Scooter Eindhoven 2024 Bij ESCOO begrijpen we hoe belangrijk het is om bij te dragen aan een schonere en gezondere stad. Daarom willen